Kaos GL Dergisine Sansür

Posted on 17 Ağustos 2015

0


Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Kurulu Kaos GL Derginin müstehcen yazı ve içerik sebebiyle hükümlü trans kadına verilmemesine karar verdi. Hükümlünün yaptığı itiraz İnfaz Hâkimliği tarafından reddedildi. Kaos GL‘nin haberini sizlerle paylaşıyoruz.

Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Eylül, Ekim 2007 tarihli Kaos GL Dergi 96. Sayı “müstehcen yazı ve içerik” engellemesiyle karşılaştı. “Yalnızlık” dosya konulu sayı, kapağında François Ozon’un “Veda Vakti” filminden iki erkeğin görüntüsünü içeriyor.

Eğitim Kurulunun 24.06.2015 tarih ve 2015/61 sayılı kararı “İçeriğin müstehcen yazı be yorumlar kapsadığı anlaşılmış olup; Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesinin “kuruma kabul edilmeyecek yayınlar” başlıklı 11. B maddesine göre ilgiliye verilmemesine Eğitim Kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.” Sonucunu içeriyor.

Eğitim Kurulu’nda Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve Öğretmen de var

Başkan Adem Tatlısoy, Kurum 2. Müdürü Bayram Çalışkan, Sosyal Çalışmacı Gökhan Özdemir, Psikolog Hilal Tamkoç, Öğretmen Erkut Volkan Aksoy, Kütüphane Görevlisi Mustafa Kayakıran’dan oluşan Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Kurulu kararı Adalet Bakanlığı yönergesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 172470 sayılı yazısına dayanıyor.

Cezaevlerine alınacak yayınların şu maddeler kapsamında olması gerekiyor:

*İyileştirme ve eğitim programları ile derslere kaynaklık edecek nitelikte olması

*Hükümlü ve tutukluların genel ve mesleki bilgilerini artırıcı nitelikte olması

*Hükümlü ve tutuklulara insan, yurt ve millet sevgisini güçlendirecek nitelikte bulunması

*Hükümlü ve tutukluların manevi kalkınmalarını sağlayacak vasıfları taşıması

*Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını değerlendirmelerini, okuma alışkanlığı edinmelerini ve kültür bakımından ufuklarını geliştirmelerini sağlayacak nitelikte olması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 172470 sayılı yazısı  “Ceza İnfaz kurumlarına alınabilecek yayınların niteliklerinin tek tek belirtildiği, bu ilke ve kurallara aykırı olan yayınların Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Kurulu Başkanlığınca yasal düzenlemeler doğrultusunda engellenebileceği ifade edilmiştir” maddesini içeriyor.

İnfaz Hakimliği Reddetti

Hükümlü dilekçesinde kendisine gönderilen derginin kendisine verilmemesinin ve keyfi ve hukuksuz olduğunu Cezaevi Müdürlüğüne belirtilmiştir.

İnfaz Hakimliğinin 30.06.2015 sayılı kararı, “Hükümlü dilekçesinde kendisine gönderilen derginin kendisine verilmemesinin ve keyfi ve hukuksuz olduğunu belirtmiş ise de yukarıda da ifade edildiği üzere Ceza İnfaz Kurumlarının amaç ve görevlerinden biri de hükümlülerin maddi-manevi ıslahını sağlamak ve bu konuda gereken tedbirleri almaktır” gerekçesini içeriyor.

Kararda itirazın, Savcının yazılı mütalaası ve Evrak incelemesi, kararının isabetli olduğunu ve “Şikayete konu dergi içeriği incelendiğinde müstehcen nitelikli yazı ve resim içeriklerini bulundurduğu bu durumun ise: Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesinin, kuruma kabul edilmeyecek yayınlar alt başlıklı 11-a, Mahkemelerce yasaklanmış olan, 11-b maddesine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varılmıştır” gerekçeleri ile reddedildiği görülüyor.

Bafra Cezaevinde daha önce ne olmuştu?

Bafra T Tipi Cezaevi’nde uğradıkları hak ihlallerinden dolayı açlık grevine başlayan translardan Avşa, Kaos GL Derneği’ne bir mektup yazarak yaşadıklarını anlatmıştı.

Sistematik biçimde cinsel taciz ve şiddete maruz kaldığını, bu sebepten 60 gündür açlık grevinde olduğunu belirten Avşa, Bafra’dan alınıp Kocaeli Cezaevi’ne gönderilmişti.

Trans Mahpuslar 2014 yılında “T.C. Adalet Bakanlığı’nı 28 gündür süresiz açlık grevinde bulunan trans tutsaklara yönelik cezaevi yönetimi tarafından uygulanan homofobik-transfobik uygulamalara ve keyfi hak ihlallerine derhal son verilmesi grev gerekçelerini ortadan kaldırmaya çağırıyoruz. Açlık grevinde bulunan Transların sağlık durumlarının sağlık ekiplerince kontrol altına alınıp cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve keyfi hak ihlallerinde bulunan cezaevi personeli hakkında adli işlemlerin başlatılmasını istiyoruz.” Taleplerini dile getirmişti.

Yaşanan olaylardan sonra Bafra Cezaevinde kalan trans mahkumların çoğunluğu Eskişehir başta olmak üzere diğer cezaevlerine gönderilmişti.

17.08.2015

Reklamlar