Adalet Sistemi İçindeki Çocuk Çalışma Ağı kuruldu!

Posted on 16 Kasım 2015

0


Hapiste Çocuk

Sivil toplum örgütlerinden, akademisyenlerden, bağımsız araştırmacılardan ve öğrencilerden oluşan Adalet Sistemindeki Çocuk Çalışma Ağı’nın Deklarasyonu yayınlandı!

Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı

Adalet Sistemi İçindeki Çocuk Çalışma Ağı

Deklarasyon

logolar-beyaz

Adalet Sistemi İçindeki Çocuklar Çalışma Ağı (ASİÇÇA), bu alanda çalışma yürüten akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bağımsız kişilerin; başta mahpus çocuklar olmak üzere adalet sistemi içindeki çocukların yararına değişim ve dönüşüm yaratmak amacıyla oluşturduğu güç birlikteliğidir. Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı’nın (THEA) bir alt ağıdır.

THEA, bilimsel bilgiler ışığında hapishaneler ile ilgili veri tabanı oluşturmak; akademinin, sivil toplum örgütlerinin ve kamu idarelerinin hapishaneleri gündemlerinde tutmalarını sağlamak;  sorunları ortak bir zeminde çözebilmek ve gereksinimleri aynı ortaklık içerisinde karşılamak amacıyla başlatılan bir girişimdir. Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı; kadın, çocuk, LGBTİ, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahpuslar, sağlık sorunu yaşayan mahpuslar ve yabancı mahpus grupları üzerinde çalışan altı alt ağ grubundan oluşmaktadır.

ASİÇÇA, başta özgürlüğün kısıtlanmasının “en son çare” olmasını öngören ilkenin hayata geçmesini sağlamak…

View original post 605 kelime daha

Reklamlar
Posted in: Uncategorized