18. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nda Kadın ve LBT Mahpuslar Konuşuldu

Posted on 23 Kasım 2015

0


Hapiste Kadın

Bu yıl, on sekizincisi düzenlenen Kurultay, “Erkek Şiddetine Karşı Kadınların Kolektif Gücü: Dayanışma ve Mücadele Alanlarımız” başlığı altında, 14-16 Kasım tarihlerinde, 325 kadının katılımıyla gerçekleşti.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) olarak katıldığımız Kadın ve LBT Mahpuslarla Nasıl Bir Dayanışma? adlı atölyede tartışmalar üç ayrı başlıkta ele alındı. İlk olarak kadın ve LBT mahpusların güncel sorun ve ihtiyaçları konusunda deneyim aktarımları yapıldı. Kadın ve LBT mahpusların mektupları, bilgi edinme başvuruları, hapishane ziyaretleri gibi araçlar üzerinden edinilen bilgiler paylaşıldı. Çıplak arama, çocuklarıyla kalan kadınlar için kreş olanaklarının yetersizliği, trans mahpusların tecrit edilmesi, yabancı uyrukluların spesifik ihtiyaçları, sağlık hizmetlerine erişim gibi sorunlar hakkında tespitler yapıldı. Ardından Kadın ve LBT mahpusların tahliye sonrası sürecine dair tartışmalar yürütüldü. Hapse girmesiyle birlikte damgalanan ve yalnızlaşan mahpus kadın ve LBT’lerin tahliye sonrasında yaşadıkları barınma, iş bulma, şiddet görme gibi sorunlarla ilgili bazı çözüm önerileri üzerine odaklanıldı. Son başlıkta ise önceki bölümlerde ortaya konulan sorunlarla ilgili…

View original post 50 kelime daha

Reklamlar
Posted in: Uncategorized