Verilerle Türkiye Hapishanelerinde Öğrenim Durumu ve Öğrenci Mahpuslar

HAPİSTE ÖĞRENCİ

CİSST/TCPS Mahpus Öğrencilerle ilgili yeni bir rapor yayınladı. Türkiye Hapishanelerinde Öğrenci Mahpusların durumunu ele alan raporda, Adalet Bakanlığı’nın kendi kaynaklarından çıkarılan verilerle “gerçek öğrenci mahpus sayısı” tartışılıyor. Raporun tamamı için linke tıklayınız.

Öğrenimini Sürdürme Hakkına Sahip Kişi Sayısı En Az 175.277’dir

Türkiye’de hapishanelerinde öğrenimini sürdürme hakkına sahip[1] en az 175.277 kişi var. Kişilerin hapsedildiklerinde hangi öğrenim durumunda olduklarına bakarak bu veriye ulaşabilmek mümkündür.

1 Kasım 2017 tarihli bu verilere göre durum şudur:[2]

Öğrenim Durumu Dağılımı (1 Kasım 2017)
Okuma Yazma Bilmeyen 6.513
Okur Yazar Olup Bir Okul Bitirmeyen 5.090
İlkokul Mezunu 64.378
İlköğretim Mezunu 38.451
Ortaokul Veya Dengi Meslek Okulu Mezunu 25.787
Lise Veya Dengi Meslek Okulu Mezunu 31.239
Yüksekokul Veya Fakülte Mezunu 38.119
Yüksek Lisans 3.819
Doktora 883
Beyan Etmeyen 16.456
Genel Toplam 230.735

Bu istatistiğe göre tutuklu ve hükümlülerden hiç okula gitmeyenlerin ve liseye kadar okuyanların sayısı toplamda 140.219’dur. Bu veri gösteriyor ki hapishanelerde tutulan…

View original post 1.798 kelime daha

Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu

HAPİSTE KADIN

Hapishane kütüphaneleri mahpusların gündelik hayatlarındaki önemli mekanlardan biridir. Hapishanelerdeki kütüphane hizmetlerinin nasıl verildiği mahpusların bilgiye erişebilmesi ve okuma hizmetlerinden faydalanabilmesinin yanı sıra koşullarını belirler. Bu hizmetler, mahpusların ifade ve düşünce özgürlüğünün nasıl korunduğuyla da birlikte ele alınmalıdır.

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu (IFLA-International Federation of Library Associations and Institutions) tarafından hazırlanan Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Kütüphane Hizmetleri Kılavuzu,”ceza infaz kurumu kütüphane yönetimi ve personeline, etkin ve tatmin edici bir kütüphane hizmeti sunulmasında yardımcı olmayı” amaçlamaktadır.

Bu kılavuzu, hapishane çalışanları için olduğu kadar, hapishaneler üzerine yapılan akademik çalışma ve farklı araştırmalar için de kaynak olabileceği düşüncesiyle tanıtmak istedik. Güler Demir’in çevirisiyle Türkçe’ye kazandırılan kılavuza Ifla’nın web sitesinden erişilebilir:

View original post

163 kadın ve LGBTİ+ örgütünden Cinsel İstismar Yasa Tasarısı’na itiraz var!

HAPİSTE KADIN

ERKEK ŞİDDETİNİ GÖRÜNMEZ KILAN YASA TASARISINA İTİRAZ EDİYORUZ! Cinsel istismar suçlarını önlemenin yolu cezaları artırmak değildir! Cinsel istismar ile mücadele ancak çocuğu merkeze alan politikaların yasalarla desteklenmesiyle mümkündür. 09 Nisan 2018 tarihinde TBMM’ye sunulan çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin değişiklikler öngören “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” çocukların haklarını merkeze koymak yerine çocuk istismarı vakalarının artması ve görünürlük kazanmasıyla ortaya çıkan tepkileri bastırmak için ilgili tarafların görüşü alınmadan özensizce hazırlanmıştır.  Çocuklara yönelik cinsel istismar durumunda faile yönelik cezaları artırmayı esas alan tasarı, bu vakaların toplumsal ve psikolojik nedenleri araştırılmadan yargılamalardan kaynaklanan sorunları ayrıntılı olarak tespit edilmeden hazırlanmış olduğundan mevcut sorunları çözmeyeceği gibi, yeni sorunları da beraberinde getirecektir. Bu nedenle, kadın ve LGBTİ+ örgütleri olarak, bu yasa tasarısına itiraz ediyoruz! Devletin görevi çocukların cinsel istismara maruz kaldığı şartları ortadan kaldırmak ve koruyucu, önleyici hizmetleri kurumsallaştırmaktır. Çocuğa yönelik cinsel istismar erkek egemen sistemin ortaya çıkardığı ve meşrulaştırdığı…

View original post 1.754 kelime daha

Mahpuslardan Kitap Talebi

HAPİSTE ÖĞRENCİ

Öğrenci mahpuslardan aldığımız mektuplarda mahpusların kitap talebi bulunmaktadır. Öğrenci mahpuslar maddi olanaklarının olmaması nedeniyle okumaları için gerekli kitapları alamadıklarını mektuplarında ya da derneğimizin danışma hattını arayarak dile getirmektedirler. Biz de bu taleplerini okuyucularımızla paylaşmak istedik.

Elazığ Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan gelen mektubu sizlerle paylaşıyoruz.

Adsız

20.04.2018

View original post

“Sen Bana TUTSAK, Ben Sana YASAK!”

Nakka LGBTİ+ LGBTİ mahpusların sorunlarının konuşulacağı bir söyleşi ve sonrasında mahpusların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dayanışma partisi organize ediyor. Etkinliğin detaylarına aşağıda ulaşabilirsiniz.   "İçeride Koli Yaptın mı?" SÖYLEŞİ Artan baskılar ile tutsak edilen LGBTİ+'ların sayısı da artıyor. Peki cezaevlerinde hayat nasıl? Hapishanelerde LGBTİ+'lar neler yaşar, neye ihtiyaç duyar; gizlenir mi, açılır mı; siyasi mi adi... Continue Reading →

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑